بلیط هواپیما سوئیت تبریز

پارک ملی گرمسار

گردشگری حیات وحش نیازمند برنامه ریزی

گردشگری حیات وحش نیازمند برنامه ریزی

ایران با داشتن ذخیرگاههای طبیعی پرشمار با هزاران گونه جانوری گنجینه‌ای کمیابی از پناهگاه حیات وحش در دنیا و بستر خوبی برای توسعه گردشگری حیات وحش است، ظرفیتی که باید بر شکوفایی آن برنامه ریزی و فرهنگ سازی شود. ایرنا: توسعه گردشگری حیات وحش در ایران نیازمند اتخاذ برنامه ریزی اصولی ، تامین زیرساختهای لازم […]