بلیط هواپیما سوئیت تبریز

پارک ملی های ایرانی

پارک ملی چیست ؟

پارک ملی چیست ؟

پارک ملی به منطقه ای می گویند که از منابع طبیعی، از جمله جنگل، مرتع، بیشه‌های طبیعی، دشت، رودخانه، دریاچه و کوهستان که نمایان‌گر نمونه‌های برجسته‌ای از مظاهر طبیعی باشد تشکیل شده است . دولت‌ها به منظور حفظ همیشگی وضعیت زیست‌بوم و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد گیاهان […]