بلیط هواپیما سوئیت تبریز

پارک شهدا خلیج فارس

پارک شهدا خلیج فارس

پارک شهدا خلیج فارس

استان هرمزگان, بندر کنگ

این پارک زیبا یکی از پارکهای بندر کنگ می باشد که در آن امکانات تفریجی ورزشی برای تمام سنین وجود دارد . قلعه پرتغالیهای بندر کنگ نیز در این پارک قرار دارد .