بلیط هواپیما سوئیت تبریز

پارک شرقی

پارک شرقی کرمانشاه

پارک شرقی کرمانشاه

استان کرمانشاه, کرمانشاه

این پارک در قسمت شرقی آثار تاریخی و کوه طاق بستان قرار داره در گذشته باغ پسته بوده است که متاسفانه تعداد کمی از ان ها به جا مونده است زیبایی این پارک دریاچه ی مصنوعی و جاده ی کوهستانی آن است آدرس :کرمانشاه – کرمانشاه کرمانشاه جاده قدیم تهران