بلیط هواپیما سوئیت تبریز

پارچه های ایرانی

پارچه در دوران اسلامی

پارچه در دوران اسلامی

با توجه به اینکه مقاله در مورد صنعت – هنر پارچه بافی در دوران سالامی است، در مقدمه صرفا اشاره ای کوتاه به پیشینه این هنر می شود. در مورد قدمت بافندگی ابن خلدون دانشمند قرن ۸ ق.ق چنین آورده است: ” از آنجا که صنعت بافندگی بسیار کهن می باشد، عامه مردم آن را […]