بلیط هواپیما سوئیت تبریز

پادشاه هخامنشیان

امپراطور هخامنشی وصیت نامه نداشت

امپراطور هخامنشی وصیت نامه نداشت

جعلی نوشتند یکی از باستان شناسان ایران وجود وصیت نامه ای منتسب به کوروش که دربرخی پایگاههای اینترنتی، نشریات، پوسترها و کتابها منتشر شده را رد کرد و گفت: هیچ سندی دال بر اثبات وجود وصیت نامه ای از پادشاه هخامنشیان وجود نداشته و ندارد. "فرزندان من، دوستان من! من اکنون به پایان زندگی نزدیک گشته‌ام. من آن را با نشانه‌های آشکار...