بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ویژگی‌های هویتی

صنایع خلاق بومی و تاثیر آن بر روند توسعه کشور

صنایع خلاق بومی و تاثیر آن بر روند توسعه کشور

باید افزود که پدیده‌ها و محصولات فرهنگی مانند صنایع‌دستی به‌دلیل جذابیت‌های زیبایی‌شناسانه و قابلیت‌های بالا برای اثرگذاری بر ذهن مخاطب، می‌تواند موجب شکوفایی بیش از پیش عرصه صنایع خلاق در جامعه شود. همچنین باید گفت که عرصه فرهنگ در کنار ویژگی‌های هویتی و زیبایی‌شناسانه خود، به‌مثابه یک رسانه بانفوذ برای معرفی و تبلیغ برند ملی یک کشور در عرصه بین‌المللی نیز محسوب می‌شود. بنابراین به‌طور کلی عرصه فرهنگ و هنر...