بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ویزیت بریتین

نگاهی به ساختار گردشگری انگلستان

نگاهی به ساختار گردشگری انگلستان

گردشگری، پنجمین صنعت بزرگ انگلستان به‌شمار می‌آید. حمایت دولت از صنعت گردشگری در انگلستان عمدتا از طریق سازمان‌هایی نظیر وزارت فرهنگ و رسانه انجام می‌پذیرد. وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش از اداره ویزیت اینگلند و ویزیت بریتین حمایت می‌کند. همچنین مجمع ولز، هیات اجرایی اسکاتلند، اداره‌های توسعه منطقه‌ای، اداره توسعه لندن و اداره‌های محلی نیز از حمایت‌های دولتی برخوردارند. میزان سرمایه‌گذاری دولتی در گردشگری در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی...