بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ویروس FeLV

شیرهایی با سرطان مسری در باغ وحش شیراز و ساری

شیرهایی با سرطان مسری در باغ وحش شیراز و ساری

رفتم اما نه تنها شیر ایرانی نبود بلکه مسایل بسیار جدی در میان گربه سانان این باغ وحش دیده شد.» به گفته او، مهم ترین مشکلی که در شیر نر دیده شد، ویروس FeLV بود که نوعی سرطان خون مسری در میان گربه سانان است. بعد از آزمایش دو شیر ماده و یک پلنگ این باغ وحش معلوم شد که این سه...