بلیط هواپیما سوئیت تبریز

وندالیسم

نوشتن یادگاری در فضاهای تاریخی پدیده ای ناپسند است

نوشتن یادگاری در فضاهای تاریخی پدیده ای ناپسند است

وی تصریح کرد: پدیده نوشتن یادگاری روی آثار تاریخی عموما توسط افرادی صورت می گیرد که اطلاع کافی از اهمیت حفظ آثار تاریخی ندارند. به گفته وی ، نوشتن یادگاری روی آثار تاریخی در چهارچوب مفهوم وندالیسم صورت می گیرد . وی همچنین به استفاده از فلاش در عکس برداری در بناهای تاریخی اشاره کرد و افزود: فلاش در عکس برداری به...