بلیط هواپیما سوئیت تبریز

وسایل سعره عقد

وسایل سفره عقد

وسایل سفره عقد

آیینه بخت و دو شمعدان ( که نماد روشنایی هستند و طبق سنن زرتشتی ، داماد باید ورود عروس را از آن آیینه ببیند ) سینی عاطل و باطل که تشکیل شده است از هفت دانه و ادویه ، خشخاش ، برنج ، سبزی خوردن ، نمک ( برای دور کردن چشم شیطان ) رازیانه […]