بلیط هواپیما سوئیت تبریز

وسایل زینتی و تجملی

مشبک کاری

مشبک کاری

و تا 50 سال قبل نیز معمول بود - متاسفانه امروزه کمتر به این شکل عمل می شود و نمونه های آن را فقط در موزه ها می توان یافت .وبصورت مدرن آن برای ساخت تابلوهای نفیس - وسایل زینتی و تجملی - قابها - انواع لوستر ها - تابلوهای نفیس خوشنویسی از هنر مشبک بهره می گیرند . این هنر نیز مثل هنر فرش...