بلیط هواپیما سوئیت تبریز

وزارت راه

ویلای نمازی هتل نمی‌شود

ویلای نمازی هتل نمی‌شود

تهران درخواست کرده تا در اسرع وقت نسبت به جلوگیری از تخریب بنای تاریخی «ویلای نمازی» و احیانا خرید ملک، دستورات موکد صادر و اقدام عاجل انجام شود. پیشنهاد خرید «نمازی» به وزارت راه در همین حال، پشمچی‌زاده با بیان اینکه پرونده ویلای نمازی و عدم تعیین حریم مصوب برای خانه رهنما مصادیقی از رکود سازمان میراث فرهنگی است،...