بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ورود محصولات

تحویل جسد نیمه جان صنایع دستی/ صادرات ۱۴ درصد کاهش یافت

تحویل جسد نیمه جان صنایع دستی/ صادرات ۱۴ درصد کاهش یافت

مطلق به رقبای ایران در صنایع دستی اشاره کرد وگفت: قدرتمند شدن هند و چین، ورود رقبای جدید مثل تایلند، سنگاپور و اندونزی و همچنین ژاپن نشان می دهد که صنایع دستی دارای گردش مالی زیادی است. ورود محصولات بی کیفیت خارجی وی به ورود محصولات بی کیفیت خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: ورود محصولات ارزان و بی کیفیت خارجی به...