بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ورود به سه گاه

دستگاه سه گاه

دستگاه سه گاه

طراوت موسیقی ایرانی را به شنونده اش القاء می کند. گوشه‌های این دستگاه عبارت‌اند از: در آمد، مویه، زنگ شتر، پنجه مویه، پر پرستو، پس حصار، نغمه ، زابل، دوبیتی، حصار، مخالف، حاجی حسنی، مغلوب، حزین، پیش زنگوله، زنگوله، کرشمه، ورود به سه گاه، مدائن. [audio mp3="http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2018/01/35209.mp3"][/audio]