بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ورنی بافی اردبیل

تار و پود رنگ باخته صنایع دستی در اردبیل

تار و پود رنگ باخته صنایع دستی در اردبیل

اردبیل – ایرنا – رونق بازار صنایع دستی در استان اردبیل بعنوان بزرگترین امکان اشتغال و درامدزایی از مدت ها پیش در اردبیل در حال رنگ باختن بوده و هنرمندان این صنعت کم کم حرفه خود را به سبب نبود بازار مناسب و درآمد زایی کمتر رها می کنند.به گزارش ایرنا، رکود حاکم بر بازار […]