بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ورشکستگی

سهم ۳۵ درصدی عوارض شهرداری در قیمت هتل‌ها

سهم ۳۵ درصدی عوارض شهرداری در قیمت هتل‌ها

گیرند.» حمزه‌زاده افزود: «حال که چنین نابرابری‌هایی در بخش اقامت حاکم شده، لازم است برای ایجاد خانه‌مسافرها یا منازل استیجاری مورد مصرف گردشگران، نیازسنجی‌هایی صورت گیرد تا با انباشت محصول در یک نقطه مواجه نشویم و هتلدارها را به سمت ورشکستگی هدایت نکنیم.» این هتلدار همچنین با اشاره به واگذاری پاره‌ای از تصدی‌گری‌ها به بخش‌خصوصی با استناد به قوانین برنامه ششم توسعه،...