بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ورزش های زور خانه ای

رونق کشور با گردشگری ورزشی

رونق کشور با گردشگری ورزشی

ایران مزیت های مختلفی برای رشد صنعت گردشگری ورزشی دارد از خیل ورزشکاران و ورزش دوستان گرفته تا ظرفیت های گوناگون صنعت گردشگری، همه حاکی از توانمندی های کشور ما در این زمینه است. ورزش هایی همچون چوگان، کشتی و ورزش های زور خانه ای و باستانی از جمله نام آشناترین ورزش های بومی و سنتی کشور به شمار می روند. این ورزش ها به لحاظ جنبه...