بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ورزش های بومی

رونق کشور با گردشگری ورزشی

رونق کشور با گردشگری ورزشی

ایران مزیت های مختلفی برای رشد صنعت گردشگری ورزشی دارد از خیل ورزشکاران و ورزش دوستان گرفته تا ظرفیت های گوناگون صنعت گردشگری، همه حاکی از توانمندی های کشور ما در این زمینه است. ورزش هایی همچون چوگان، کشتی و ورزش های زور خانه ای و باستانی از جمله نام آشناترین ورزش های بومی و سنتی کشور به شمار می روند. این ورزش ها به لحاظ جنبه...