بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ورزش ایرانی

دانشنامه ایرانشناسی استانها تدوین می شود

دانشنامه ایرانشناسی استانها تدوین می شود

همکاری چوگان کار و گوی و میدان نیست بلکه تجلی سه هزار سال تاریخ و میراث کهن این سرزمین با پشتوانه فرهنگ ایرانی است. وی افزود: اسناد و مدارک تاریخی نشان می دهد که ورزش چوگان یک ورزش ایرانی است و دیگر کشورها نمی توانند آن را به نام خود ثبت کنند. به گزارش ایرنا، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی کشور از شعبه چهارمحال و...