بلیط هواپیما سوئیت تبریز

وایمار و شیراز

تاجری که فرش را پل کنجکاوی کرد

تاجری که فرش را پل کنجکاوی کرد

وایمار و شیراز استفاده و این موضوع را کتبی و رسمی کنیم. محبوب معتقد است: این حمایت‌ها، تبلیغی برای ایران، شیراز و حافظ خواهد بود و اصلا گردشگران به همین انگیزه به ایران می‌آیند. وی درباره‌ی اصرار و پیگیری‌اش برای خواهرخوانده شدن این دو شهر با توجه به منفعل بودن دیگر شهرهای خواهرخوانده نیز گفت: می‌دانم که خیلی از شهرهای خواهرخوانده، بعد از بستن قرارداد و پایان کار، نتیجه و ب...