بلیط هواپیما سوئیت تبریز

واگذاری مسوولیت

مرمت کاخ مروارید کرج به بودجه کلان نیاز دارد

مرمت کاخ مروارید کرج به بودجه کلان نیاز دارد

کرج، افزود: برای شروع اولیه مرمت این مجموعه تاریخی بیش از 300 میلیارد ریال اعتبار باید اختصاص یابد. وی با بیان اینکه هزینه مرمت این بنای تاریخی کمتر ازهزینه ساخت و بازسازی کامل نیست، گفت: پس از واگذاری مسوولیت نگهداری این بنا به طور کامل به سازمان میراث فرهنگی، کارشناسان سازمان ضمن بررسی میزان آسیب ها و برآورد دقیق نیاز اعتباری، زمان بازسازی کاخ تاریخی مروارید را...