بلیط هواپیما سوئیت تبریز

واژه های تخصصی

ورود فرهنگستان ادب به واژگان گردشگری

ورود فرهنگستان ادب به واژگان گردشگری

تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ – به گزارش خبرنگار مهر، ششمین مجموعه از واژه های تخصصی گردشگری و جهانگردی پس از بحث و بررسی در گروه واژه گزینی و نظر خواهی از عموم به تصویب شورای واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی رسیده است. پیش از این 5 جزوه شامل 313 واژه تخصصی گردشگری و جهانگردی در طی سالهای گذشته به تصویب شورای واژه گزینی رسیده و در...