بلیط هواپیما سوئیت تبریز

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آخرین واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان در حوزه گردشگری

آخرین واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان در حوزه گردشگری

آخرین واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در حوزه‌های ورزش، گردشگری و جامعه‌شناسی هستند، اعلام شدند. علی مهرامی - کارشناس روابط عمومی گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی - درباره‌ی روند تصویب واژه‌ها در فرهنگستان به خبرنگار ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: گروه واژه‌گزینی از نخستین گروه‌هایی بود که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تشکیل شد. در گروه واژه‌گزینی، حدود 70...