بلیط هواپیما سوئیت تبریز

وام 100 میلیونی

کفش آهنی برای گرفتن وام صنایع دستی

کفش آهنی برای گرفتن وام صنایع دستی

صنایع دستی و بانکها می دانستند که تسهیلاتی برای ارائه وجود نداشته که بخواهد داده شود! اکنون بعد از گذشت تمام این سالها و وعده های مختلف برای تخصیص وام به هنرمندان و صنعتگران، بازهم وعده اختصاص وام 100 میلیونی از سوی نامور مطلق داده شد. وامی که با سود کم قرار است هنرمندان صنایع دستی را توانمند کند. اما مشکلاتی برای آنها هنگام دریافت این وام...