بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هیپوترمی

راهنمای کاربردی کمپینگ (گرمازدگی )

راهنمای کاربردی کمپینگ (گرمازدگی )

با آنها به راحتی می تواند عوارض جبران ناپذیری ایجاد نماید . گرما زدگی به طور کلی می تواند باعث عوارض زیر گردد؛ 1- کرامپ های عضلانی ناشی از گرما 2- خستگی مفرط 3- هیپوترمی کرامپ های عضلانی ناشی از گرما این وضعیت شامل اسپاسم عضلات ارادی به دلیل تخلیه الکترولیت ها است و معمولا زمانی رخ می دهد...