بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هیرمند

نیمی از تالابهای کشور تا ۸۰ درصد خشک شده‌اند

نیمی از تالابهای کشور تا ۸۰ درصد خشک شده‌اند

جزو تالاب های مهم کشور هستند که 24 تای آنها عضو کنوانسیون رامسر و از این تعداد 6 تالاب جزو تالاب های مونترو یعنی تالابهای در معرض خطر شدید و بحرانی هستند. به گفته کیخا، تالابهای هامون هیرمند و صابوری، بختگان و انزلی از تالابهای لیست مونترو هستند، اما دریاچه ارومیه هنوز وارد این لیست نشده و امیدواریم که با اقدامات احیایی که در مورد این تالاب...