بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هویت شهر

تبدیل خانه‌های تاریخی محله امین حضور به فروشگاه و انباری

تبدیل خانه‌های تاریخی محله امین حضور به فروشگاه و انباری

توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر اجرای معماری ایرانی و اسلامی تاکید کرده اند در تهران عکس این موارد در حال اجرا است. نه تنها نمای ساختمان ها ایرانی و اسلامی نیست، بلکه اماکن و محل های قدیمی که هویت شهر هستند نیز دستخوش سوء استفاده های تجاری شده است. وی به پیشروی راسته "امین حضور" و تخریب بخشی هایی از این خیابان قدیمی و...