بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هویت بخش ملی و تاریخی

نقش و تأثیر مهم موزه‌ها در هویت بخشیِ ملی و تاریخی

نقش و تأثیر مهم موزه‌ها در هویت بخشیِ ملی و تاریخی

موزه‌ها نقش بسزایی در استحکام ریشه‌های ملی، مذهبی و تاریخی عموم مردم دارند. از این رو توسعه و گسترش این اماکن در جهت دستیابی به اهداف فرهنگی از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین‌المللی و تدوین برنامه‌هایی مؤثر است که دارای وجه مشترک میان مردم و موزه‌ها در سطح جهانی باشد. گذشته تاریخی، حماسه آباء و […]