بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هومن اردبیلی

لاله های زر افشان

لاله های زر افشان

استان تهران, تهران

کسی که این کار را کرده سوال کنیم. نگهبان، خالق این بوستانِ گل را از اهالی همان محل معرفی کرد. نشانی اش را می دهد تا از خودش درباره کاری که چهار سال است انجام می دهد سوال کنیم. دکتر هومن اردبیلی در این چهار سال مادرش را از دست داده و به یاد او هر سال محله شان را غرق گل می کند. مادرم عاشق گل...