بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هواپیماهای خصوصی

پیش‌بینی اکونومیست از گردشگری ۲۰۱۷

پیش‌بینی اکونومیست از گردشگری ۲۰۱۷

«اقتصاد مشارکتی» ارائه خواهد کرد. بازاریابان اینترنتی انتظار دارند 14 و نیم میلیون کاربر از خدمات اقامتی نظیر Airbnb در سال 2017 استفاده کنند که نسبت به سال قبل از آن 5/15 درصد افزایش نشان می‌دهد. حتی قایق‌های تفریحی و هواپیماهای خصوصی نیز در دسترس خواهند بود؛ برای مثال، جت اسمارتر در مورد انتقال به آسیا در سال 2017 صحبت‌هایی کرده است. از سوی دیگر، افزایش چشمگیر درخواست‌های میلیونرهای آسیایی...