بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هوار گوزیبان سیروان

هوار گوزیبان

هوار گوزیبان

استان کرمانشاه, پاوه

هوارگوزیبان در ارتفاع ۱۷۰۰ متری شاهو قرار می گیرد که از نظر ارتفاعی تنها ۷۰۰ متر نسبت به سیروان ارتفاع دارد اما فاصله هوار تا روستا پنج تا شش کیلومتر بوده که از ارتفاع ۱۸۰۰ هم عبور می کند و هوار گوزیبان در کف دره ای نسبتاً عریض قرار می گیرد که جنس خاک آن […]