بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هنر گچبری

گچ بری

گچ بری

دوران ایران اسلامی لقب گرفته است. به عقیده پرفسور پوپ: ایرانیان سبک و فنون گچبری را به چنان ظرافت و تنوعی رساندند که هیچ ملت دیگری در استعمال این ماده با ایشان برابری نمی کند. سیر هنر گچبری ایران تنها ایرانیان بودند که گچبری را به پایه یکی از هنرهای زیبا رساندند و گچبری مشبک را به شکل ساده آن افزودند. شاید مشهورترین...