بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هنر کارت بافی

کارت بافی

کارت بافی

با توجه به این که نقاشی های مربوط به دوره باستان،در تزئین لباسهای افراد به صورت نوارهایی با طرحهای هندسی وجود دارد،مسلم می سازد که نوار بافی در سه هزار سال قبل از میلاد در مصر موسوم بوده است. هنر کارت بافی در حال حاضر در منطقه کلات نادر خراسان رضوی به صورت بسیار محدود و به صورت انحصاری فعال می باشد. در هنر کارت بافی6 جزء موثر می...