بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هنر قلمزنی

استادان هنر قلمزنی

استادان هنر قلمزنی

هنر قلمزنی معاصر اكثراً در شهرهایی چون: تهران، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و کرمان انجام می‌شود که هنرمندان بسیاری در این شهرها مشغول به ایجاد نقوش متنوع روی فلزات هستند و در کنار آن به آموزش و تعلیم این هنر در مراکز مختلف غیر از دانشگاه‌ها و مراکز دولتی می‌پردازند. اینک به معرفی تنی چند از استادان به نام و برجسته هنر قلمزنی در دوره معاصر پرداخته می‌شود. استاد محمدتقی ذوفن مرحوم استا...