بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هنر صنایع دستی

خلق صنایع دستی که بیشتر مردان به آن می پردازند

خلق صنایع دستی که بیشتر مردان به آن می پردازند

شاید برای همه این جا افتاده که در خلق آثار هنری و صنایع دستی به دلیل ظرافت خاصی که دارند هنری زنانه است در صورتیکه اگر زنی برای مثال مینا کار خوبی باشد حتما مدی هم هست که بتواند این مینا کاری را با ظرافت خلق کند . در این مطلب می خواهیم به موضوع […]

هیچ هنری به اندازه صنایع دستی اشتغالزا نیست

هیچ هنری به اندازه صنایع دستی اشتغالزا نیست

تاریخ خبر :1394/06/11-به گزارش ایرنا، نامور مطلق سه شنبه شب در افتتاح پنجمین نمایشگاه صنایع دستی در استان خراسان شمالی به موضوع بیکاری در کشور و جهان اشاره کرد و گفت: هنر صنایع دستی هنری است که با کمترین هزینه اشتغال ایجاد می کند. وی افزود: هنر صنایع دستی زمانی در کشورمان ارز آور بود و علاوه بر این سود اقتصادی؛ زیبایی آفرین و نشاط آور نیز بود. ...