بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هنر زیور سازی تركمن

هنر زیور سازی ترکمن

هنر زیور سازی ترکمن

استان گلستان, بندرترکمن

از میان اقوام مختلف ترکمن ها جزء مردمانی بودند که در عین سادگی، کاربرد وسیعی از تزئینات را در فرهنگ خود نشان داده اند. وجود نقش برجسته ها و گچ بری ها و آثار به جا مانده از گذشته گویای آن است که انسان ها همواره در طول تاریخ خود را با زیورهایی می آراسته […]