بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هنرهای باختری

مشبک کاری فلز

مشبک کاری فلز

استان فارس, نیریز

، تزیین اشیاء ساخته شده فلزی به روشهای گوناگونی انجام می شده و می شود که در بین مردم به قلم زنی معروف است ؛ مثلاً در شیراز تزیینات روی فلز را منبت کاری فلز می نامند که در کتابهای هنرهای باختری با نام Repousse آمده است . منبت کاری فلز یک نوع تغییر شکل نرم فلز است که با قلمهای مخصوص نوک تیز و نوک گرد انجام می شود...