بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هنرهاي سنتي کاشمر

هنرهای سنتی و صنایع دستی کاشمر

هنرهای سنتی و صنایع دستی کاشمر

استان خراسان رضوی, کاشمر

در مناطق مختلف شهرستان کاشمر مشاغل سنتی و هنرهای دستی هنوز تا حدودی رواج دارد. اما در میان آنها بافت قالی به ویژه در روستاها از اهمیت به سزایی برخوردار است. قالی کاشمر به واسطه مرغوبیت در بافت، نقشه و رنگ یکی از قالی های به نام منطقه خراسان رضوی می باشد. از جمله مشاغل […]