بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هنرمند صنایع‌دستی

به هنرمندان صنایع‌دستی تریبون می‌دهم

به هنرمندان صنایع‌دستی تریبون می‌دهم

تاریخ خبر : 1392/12/13 – خبرگزاری میراث‌فرهنگی ـ گروه میراث‌فرهنگی ـ سالهاست که هنرمندان صنایع‌دستی در کارگاه‌های نمور و تاریک خود دست به خلق آثار هنری می‌زنند اما کمتر پیش آمده که صدای آن‌ها از در کارگاه‌های نمورشان شنیده شود. این درحالی است که هنرمندان سینما و تلویزیون هیچ‌گاه چنین وضعیتی را تجربه نکرده‌اند. معاون صنایع‌دستی کشور می‌گوید: «هنرمندان هیچ فرقی با یکدیگر ندارند و نباید صدای هنرمند صنایع‌دستی خاموش...