بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هنرمندان چیره

حمایت دولت ایران از صنایع دستی قابل تحسین است

حمایت دولت ایران از صنایع دستی قابل تحسین است

و ارتقای سطح کیفی تولیدات صنایع دستی را در پی داشته است. هیجاوی با اشاره به عرضه صنایع دستی زیبا و ظریف در مغازه های میدان امام (ره ) اصفهان یادآور شد: وجود این صنایع دستی که توسط هنرمندان چیره دست اصفهان تولید شده هر گردشگر خارجی را مجذوب خود می کند و توجه به تولید و عرضه این آثار می تواند بخش عظیمی از درآمد کشور را...