بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هنرمندان چاپ باتیک

هم آوایی رنگ و ذوق در چاپ باتیک

هم آوایی رنگ و ذوق در چاپ باتیک

این هنرمندان به 60 نفر رسیده است که خود گامی مهم در راستای ترویج و حفظ این هنر منحصر به فرد به شمار می رود. به آفرین، هدف از برگزاری جشنواره های چاپ باتیک را ارج نهادن به تلاش هنرمندان چاپ باتیک (کلاقه ای)، ارتقای کیفی تولیدات باتیک استان و تلاش در جهت برندسازی این هنر در این شهرستان اعلام کرد. وی با اشاره به منحصر به فرد...