رزرو هتل تفریحات کیش

هندوانه و انار

یلدا بهانه ای برای یک دقیقه بیشتر کنار هم بودن

یلدا بهانه ای برای یک دقیقه بیشتر کنار هم بودن

هندوانه و انار وجود دارد آن است که این دو میوه گرد و سرخ فام نمادهایی از خورشید هستند.وی با بیان اینکه شب چله، شب زایش خورشید و آغاز سال نو میترایی است اظهارداشت: یلدا یا شب چله، شب اول زمستان و طولانی ترین شب سال است و فردای آن با دمیدن خورشید روزها بزرگتر شده و تابش نور ایزدی فزونی می‌یابد این بود که ایرانیان باستان آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا خورشید می‌خواندند و به این م...