بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هنام

هنام

هنام

استان لرستان, سلسله (الشتر)

گونه ای که محل تفرج پادشاهان و امرا بوده است. کهمان این یادگار تاریخ گواه آن است. این منطقه دارای درختان سر به فلک کشیده گردوست که قدمت آنها به زمان ساسانی بر می گردد. قلعه مظفری، پل کاکارضا، پل هنام و تپه گریران از آثار تاریخی مهم شهرستان الشتر هستند. ...