بلیط هواپیما سوئیت تبریز

همگرایی بین بخشی

کشورهای در حال توسعه میزبان ۴۵ درصد گردشگران جهان

کشورهای در حال توسعه میزبان ۴۵ درصد گردشگران جهان

از آن منتفع می‌شود. وی دسترسی به این هدف را نیازمند برنامه‌ریزی و تصویب رویکردهای مشارکتی دانست و تصریح کرد: باید مطمئن شویم درآمدهای حاصله از توریسم، برای توسعه گردشگری در خود جوامع محلی به‌کار گرفته می‌شود. همگرایی بین بخشی، ضامن گردشگری پایدار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در این مراسم گفت: برگزاری این سمپوزیوم در حوزه بین‌المللی با توجه به تبیین اهداف هزاره...