بلیط هواپیما سوئیت تبریز

همکاری‏های اقتصادی

نسل سوم گردشگری؛ نسل توریسم خلاق

نسل سوم گردشگری؛ نسل توریسم خلاق

و به میزان بیشتری جویای آگاهی‏های جدید و سرمایه‏ های فرهنگی خواهند بود. آن‏ها همچنین جویای معنای بیشتر از زندگی خویش و در تجارب شخصی خواهان اصالت بیشتری هستند. اهمیت این موضوع تا آنجاست که کمیته گردشگری سازمان توسعه و همکاری‏های اقتصادی (OECD) نیز پیوستگی و هم‏پوشانی‏های بین گردشگری و صنایع خلاق را مورد بررسی قرار داد. هدف این بررسی درک بهتر ضرورت ارتباط بین گردشگری و بخش‏های خلاق برای...