بلیط هواپیما سوئیت تبریز

همه زمانی

همه زمانی و همه مکانی شدن سفر؛ طرحی برای روی کاغذ

همه زمانی و همه مکانی شدن سفر؛ طرحی برای روی کاغذ

مسافران بودند چون با این مشکلات مواجه نشدند و شهرشان خلوت شده بود. اما دور از انتظار بودن سفرهای تعطیلات عید فطر که بیش از میزان سفرهای دو هفته ای عید نوروز بود، باعث شد تا بار دیگر طرح همه زمانی و همه مکانی کردن سفرهای داخلی به خاطر بیاید. این طرح سالها پیش در معاونت گردشگری پیشنهاد شد و تا کنون متولیان گردشگری نتوانسته اند...