بلیط هواپیما سوئیت تبریز

همنورد کیست

واژه همنورد در کوهنوردی

واژه همنورد در کوهنوردی

در فرهنگنامه معنی واژه همنورد در کوهنوردی به آدمهایی که با همدیگر کوهنوردی می کنند گفته می شود .همنورد، یعنی تمام پستی ها و بلندی ها و فراز و نشیب ها را در کنار هم درنوردیدن ، پشت و پناه هم بودن ، کنار هم و پا به پای هم راه رفتن ، در رابطه […]