رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

همایش گردشگری هنری

مجمع تشخیص مصلحت نظام همایش گردشگری هنری برگزار می کند
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نخستین همایش گردشگری هنری را با عنوان «هنرگردی» و با هدف توجه به ابعاد گوناگون «گردشگری هنری» و «دیپلماسی هنر» برگزار می کند. به گزارش ...