رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

همایش هتلداری

کنفرانس بین المللی گردشگری و مهمانداری (HTC 2015)
تاریخ خبر : 1394/2/7 - کنفرانس بین المللی گردشگری و مهمانداری (HTC 2015)، با محور نوآوری و راهبرد های مهم در مهمان داری و گردشگری با هدف بررسی الگوها و ...